Vi jobbar
tillsammans med kunden
för en hållbar morgondag.

Vi bidrar till utveckling genom att erbjuda experttjänster inom fastighetsförvaltning.

Eftersom vår verksamhet bygger på en kundorienterad approach söker vi alltid efter lösningar på ett interaktivt sätt.

Fastighetsförvaltning

Våra specialisters omfattande erfarenhet och vår omfattande konsulttjänst för fastighetsförvaltning gör det möjligt för oss att stödja din organisations mål på alla nivåer av fastighetsförvaltning, från utveckling av en strategi till dess implementering i den operativa verksamheten.

Läs mer

Förvaltning av fastigheters livscykel och värdehantering

Genom att optimera tidpunkten och omfattningen av renoveringsinvesteringar kan du undvika oproportionerliga renoveringsinvesteringar och få tillgång till mer exakta bedömningar av prestanda, samtidigt som du bibehåller förhållanden som är lämpliga för det avsedda ändamålet.

Läs mer

Tekniska och miljömässiga due diligence-tjänster (TEDD) för fastighetstransaktioner

Vi tar fram opartiska tekniska och miljömässiga due diligence-bedömningar (TEDD) samt ESG due diligence-bedömningar för säljare och köpare för att stödja beslutsfattande och försäljningsförhandlingar, oavsett om det gäller en enskild fastighet eller en mer omfattande fastighetsportfölj. Vårt erfarna team av specialister fungerar som en konsultpartner på ett interaktivt sätt under hela processen.

Läs mer