Visionsbaserade
fastighets­förvaltning

Fastigheter blomstrar när tekniska och ekonomiska indikatorer är i balans

På Conmer bevakar vi fastighetsägarnas intresse genom både tekniska och ekonomiska linser. Ditt framtida beslutsfattande kommer att stödjas av vår egen Business Intelligence-lösning för livscykelhantering av fastighetstillgångar, Conmer BI.

Conmer BI - verktyg för hantering av livscykeln hos fastigheter

Conmer BI är en Business Intelligence-lösning som vi har utvecklat för fastighetsägare och -investerare. Conmer BI är ett verktyg för hantering av livscykeln (Life Cycle Management) som bygger på fastighetsstrategin och kan användas för kunskapsbaserat ledarskap.

Läs mer