Conmer BI

Verktyg för hantering av livscykeln hos fastighetsegendom

Utnyttja kraften i data och analyser!

Conmer BI är en Business Intelligence-lösning som vi har utvecklat för fastighetsägare och -investerare. Conmer BI är ett verktyg för hantering av livscykeln (Life Cycle Management) som bygger på fastighetsstrategin och kan användas för kunskapsbaserat ledarskap. Lösningen erbjuder en integrerad, heltäckande överblick av alla delområden i hanteringsprocessen av fastighetens livscykel. Du får alla viktiga ekonomiska, operativa och strategiska uppgifter i ett system. Systemet är skalbart och lämpar sig både för omfattande fastighetstillgångar och behoven i ett enda bostadsbolag.

Alla indikatorer på ett ställe

Kunskapsbaserat ledarskap innebär att noggrant följa med och ha framförhållning när det gäller fastigheternas ekonomi, teknik, byggande och förändringar i miljön. Conmer BI är en intelligent lösning som hjälper fastighetsägare och -investerare att fatta kloka beslut under fastigheternas livscykel. Systemet ger dig nyckeltalen för din fastighetsegendom både för hela fastighetsportföljen och på portfölj- och fastighetsnivå:

 • Fastigheternas tekniska nuvärden fastställda genom olika metoder
 • Tekniska värdet och renoveringsskuldens nyckeltal
 • Prioritering av underhållsreparationerna i långtidsplanen enligt uppställda mål
 • Koldioxidavtryck

Vi lägger in regionala uppgifter som är viktiga för varje kunds verksamhet i kartvyn som stöd för investeringar och projektbeslut, till exempel:

 • Befolkningsfördelning och befolkningsprognoser
 • Järnvägsstationer
 • Byggnads- och fastighetsuppgifter samt länkar till Lantmäteriverkets tjänster
 • Områdets bottenförhålland

Kontakta oss och beställ en avgiftsfri presentation

Conmer BI stödjer

 • övergripande hantering av fastighetsegendomens underhåll och kunskapsbaserat ledarskap
 • ändamålsenligt och målinriktat reparations- och underhållsarbete i rätt tid både fö enskilda objekt och objektportföljer
 • en kontrollerad inverkan av planerade korrigerande åtgärder på värdeutvecklingen hos byggnadens tekniska nuvärde, byggnadens renoveringsskuld och den eftersträvade tekniska konditionsnivån

Konsulteringstjänster för fastighetsägare

Vi hjälper dig att leda dina fastigheter med kunskap. Våra experter finns här som stöd för dig när ditt mål är att få en heltäckande överblick av byggnadernas tekniska värdeutveckling och en optimal plan för att minska reparationsskulden.

Ett underhållsarbete som är baserat på kunskap hjälper dig att prioritera fastighetsbeståndets renoveringsinvesteringar enligt de mål som är uppställda för objekten.

  Kontakta oss