Om oss

Vi är en pålitlig expertpartner inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder databaserade experttjänster inom fastighetsförvaltning för fastighetsägare och investerare samt den offentliga sektorn. Vårt digitala verktyg för hantering av livscykeln hos fastigheter, Conmer BI, stödjer en övergripande hantering av fastighetsegendomens underhåll och kunskapsbaserat ledarskap.

Varför Conmer?

Bred kompetens

Det vi är bäst på är teknisk och ekonomisk förvaltning av fastighetstillgångar. För att kunna identifiera vad som behöver utvecklas hos fastighetstillgångar krävs att man ser på saker och ting ur olika perspektiv. Det gäller att ta hänsyn till reparationer, underhåll och fastighetsutveckling, användbarhet och komfort, finansiella nyckeltal och finansiering.

Nära partnerskap

Professionell och personlig service är viktigt för våra kunder. Vart och ett av våra kundföretag betjänas av en erfaren expert med ett starkt team och partnernätverk bakom sig.

En egen lösning för livscykelhantering av fastigheter

Vi använder teknik på ett smidigt sätt som stöd för våra rekommendationer och vårt beslutsfattande. Det är även därför vi har byggt Conmer BI, vår egen Business Intelligence-lösning för livscykelhantering av fastighetstillgångar.

Verktyget Conmer BI ger regional big data som stöd för investerings- och projektbeslut, allt från fastighetsuppgifter till befolkningsprognoser och trafikmängder. Verktyget hjälper även till att ge en heltäckande överblick av byggnadernas tekniska värdeutveckling och renoveringsskuld enligt de reparationsåtgärder som planerats. Ett underhållsarbete som är baserat på kunskap hjälper dig att prioritera fastighetsbeståndets renoveringsinvesteringar enligt de mål som är uppställda för objekten.

Som kund hos oss får du tillgång till verktyget Conmer BI. Med hjälp av lösningen har våra kunder alltid tydliga uppgifter om området samt vilken inverkan planerade reparationsåtgärder har på värdeutvecklingen hos byggnadernas tekniska nuvärde, renoveringsskulden och att uppnå tekniska mål.

Smidig och kostnadseffektiv

Vi är stolta över våra kompetenta experter och pålitliga partner. Tack vare vårt nätverk kan vi hantera även stora helheter på ett smidigt sätt. Vi hjälper våra kunder att administrera och öka sina fastighetstillgångar på ett effektivt sätt. Det innebär en tydlig strategi, optimala reparations- och utvecklingsåtgärder, noggrann ekonomisk förvaltning och framgångsrika projektbeslut baserade på omfattande data.

Våra kunder

Våra kunder består av finländska och nordiska fastighetsägare, fastighetsbolag och institutionella investerare samt den offentliga sektorn.

Kontakta oss och beställ en avgiftsfri presentation