Fastighetsförvaltning

Förbättra fastighetsförvaltningens effektivitet på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Fastigheter binder kapital och kräver aktiv förvaltning på olika nivåer. På strategisk nivå fastställer vi en vision för fastigheten, som omfattar riktningen och avståndet vi arbetar mot, samt en strategi för att uppnå en optimal fastighetsportfölj och nå målen.

På den taktiska nivån förverkligar vi fastighetsstrategin och hanterar den operativa nivån i enlighet med strategin och de portföljspecifika målen. De viktigaste uppgifterna på den taktiska nivån är att mäta verksamheten och utnyttja resultaten i beslutsfattandet på den strategiska nivån.

Kunskapsbaserad förvaltning används för att se till att fastigheterna uppnår de mål som fastställts för dem och att de som använder anläggningarna är nöjda. Resultaten från enskilda fastigheter används för att ta fram information som ligger till grund för en handlingsplan som syftar till att se till att kundens hela fastighetsportfölj uppnår målen i enlighet med strategin.

På den operativa nivån förvaltas fastigheterna i enlighet med målen på den taktiska nivån på ett ansvarsfullt sätt, med hänsyn till miljöaspekter och energieffektivitet. Förvaltningen på operativ nivå är synlig för användarna i en trevlig, ansvarsfull och miljövänlig arbets- och livsmiljö.

 

Läs mer om vår tjänst för livscykel- och värdehantering

Våra specialisters omfattande erfarenhet och vår omfattande konsulttjänst för fastighetsförvaltning gör det möjligt för oss att stödja din organisations mål på alla nivåer av fastighetsförvaltning, från utveckling av en strategi till dess implementering i den operativa verksamheten.

CREM-tjänster gör det möjligt för fastigheter att stödja kärnverksamheten

Vår CREM-tjänst (Corporate Real Estate Management) kan användas för att stödja organisationer vars kärnverksamhet inte är inom fastighetssektorn, men där fastigheter fortfarande används för att stödja kärnverksamheten. Med en lämplig fastighetsförvaltningstjänst kan kunden fokusera på sin kärnverksamhet medan CREM-tjänsten möjliggör synergieffekter mellan kärnverksamheten och fastighetsverksamheten.

Tjänster

Fastighetsförvaltning

Läs mer

Förvaltning av fastigheters livscykel och värdehantering

Läs mer

Tekniska och miljömässiga due diligence-tjänster (TEDD) för fastighetstransaktioner

Läs mer

Fastighetsutveckling

Läs mer

    Kontakta oss