Fastighetsutveckling

Fastighetsutvecklingen ger mervärde till fastigheten.

Byggnader anses ofta vara permanenta och oföränderliga. Marknadsläget och utrymmeskraven kan dock förändras från tid till annan. För att reagera på en ny marknadssituation kan du utveckla din fastighet så att den lämpar sig för ett nytt ändamål, renovera den eller effektivisera fastighetsförvaltningen.

Våra fastighetsutvecklingstjänster omfattar en analys av fastighetens nuvarande situation och en bedömning av utvecklingspotentialen tillsammans med kunden. Vårt starka nätverk av partners gör det möjligt för oss att säkerställa projektets framgång och ett effektivt utnyttjande av fastighetens potential genom att öka dess värde.

 

Tjänster

Fastighetsförvaltning

Läs mer

Förvaltning av fastigheters livscykel och värdehantering

Läs mer

Tekniska och miljömässiga due diligence-tjänster (TEDD) för fastighetstransaktioner

Läs mer

Fastighetsutveckling

Läs mer

    Kontakta oss