Förvaltning av fastigheters livscykel och värdehantering

Digital livscykel- och värdeförvaltning ger intäktsstabilitet och insikter i prestanda.

Tidpunkten och omfattningen av en renoveringsinvestering påverkar fastighetens tekniska värde samt dess marknadsvärde och nettoavkastning. Genom att optimera tidpunkten och omfattningen av renoveringsinvesteringar kan du undvika oproportionerliga renoveringsinvesteringar och få tillgång till mer exakta bedömningar av prestanda, samtidigt som du bibehåller förhållanden som är lämpliga för det avsedda ändamålet.

Vår livscykel- och värdeförvaltningstjänst ger renoveringsinvesteringar optimerade kassaflödesanalyser och rapporter för enskilda fastigheter och hela fastighetsportföljer som stöd för beslutsfattandet, med beaktande av fastighetens livscykelfas, renoveringsbehoven, hyressituationen och hyresgästförändringar.

Tjänster

Fastighetsförvaltning

Läs mer

Förvaltning av fastigheters livscykel och värdehantering

Läs mer

Tekniska och miljömässiga due diligence-tjänster (TEDD) för fastighetstransaktioner

Läs mer

Fastighetsutveckling

Läs mer

    Kontakta oss