Tekniska och miljömässiga due diligence-tjänster (TEDD) för fastighetstransaktioner

Vår experttjänst för fastighetstransaktioner hjälper både inhemska och internationella investerare att nå sina mål.

Vi tar fram opartiska tekniska och miljömässiga due diligence-bedömningar (TEDD) samt ESG due diligence-bedömningar för säljare och köpare för att stödja beslutsfattande och försäljningsförhandlingar, oavsett om det gäller en enskild fastighet eller en mer omfattande fastighetsportfölj. Vårt erfarna team av specialister fungerar som en konsultpartner på ett interaktivt sätt under hela processen.

En bedömning av teknisk due diligence (TDD) belyser de potentiella riskerna i samband med tekniska aspekter, hur aktuella framtida reparations- och renoveringsbehov är och hur kostnaderna påverkas. TDD-bedömningen kommer också att ge en övergripande bild av fastighetens situation när det gäller officiella inspektioner. En genomgång av administrativa ärenden ger en tydlig bild av uppfyllandet av skyldigheter från myndigheter, bygglov och eventuella servitut för den fastighet som är föremål för transaktionen.

En Environmental Due Diligence (EDD)-bedömning fokuserar på bedömningen av miljöansvar och miljöförpliktelser i samband med fastigheten. EDD-bedömningen kan också omfatta en BREAAM/LEED-certifiering och en närmare granskning av ansvars- och hållbarhetsrelaterade aspekter. Under ESG Due Diligence-bedömningen undersöks föremålet för en fastighetstransaktion med avseende på miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade överväganden.

Vår due diligence-tjänst kan alltid anpassas för att uppfylla dina individuella behov i samband med fastighetstransaktioner. Med våra erfarna specialister och omfattande nätverk kan vi erbjuda en omfattande och konfidentiell rådgivningstjänst.

 

Tjänster

Fastighetsförvaltning

Läs mer

Förvaltning av fastigheters livscykel och värdehantering

Läs mer

Tekniska och miljömässiga due diligence-tjänster (TEDD) för fastighetstransaktioner

Läs mer

Fastighetsutveckling

Läs mer

    Kontakta oss